DLA DOROSŁYCH

Grupowe zajęcia dla dorosłych prowadząne są w grupach (4-6 osobowych). Grupy tworzone są na podstawie testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem, co pozwala nam na dokładne sprawdzenie poziomu językowego przyszłego kursanta.

W trakcie zajęć, w zależności od wybranej metody uczenia, kursanci kształtują wszystkie umiejętności związane ze sprawnym posługiwaniem się językiem z naciskiem na konwersacje oraz zdolność posługiwania się zdobytą wiedzą w codziennych sytuacjach.

Kuźnia Językowa prowadzi także zajęcia indywidualne, ściśle dostowane do potrzeb i wymagań klienta.

Spersonalizowany kurs jeden na jeden z lektorem to lekcje o zwiększonej intensywności, dzięki którym skraca się czas realizacji materiału, a 100% uwagi ze strony zarówno klienta jak i lektora gwarantuje dokładne i skuteczne przyswajanie materiału.

 

Dokonujemy podziału na grupy według kryterium umiejętności i potrzeb.

Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy ciągłe monitorowanie bieżącego poziomu.

W ramach zajęć kształtujemy wszystkie cztery umiejętności językowe z naciskiem na komunikację

Atutem naszych kursów są nieduże grupy, co pozwala na indywidualne podejście do nauczania.

Metody bezpośrednie oraz nowoczesne metody akademickie gwarantują uczestnikom kursu bardzo szybkie przełamanie bariery komunikacji w języku obcym i naturalne porozumiewanie się pełnymi konstrukcjami wprowadzanymi na zajęciach

W zależności od potrzeb zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Na życzenie klienta opracujemy plan intensywnego kursu odbywającego się więcej niż 2 razy w tygodniu.

W Kuźni Językowej przygotujemy Cię do zdania egzaminu z najwyższymi wynikami. Zapoznamy Cię z technikami i strategiami egzaminacyjnymi, oraz technikami pamięciowymi ułatwiającymi naukę. Dzięki temu unikniesz stresu związanego z egzaminem, a nauka będzie sprawiać Ci przyjemość. Zajęcia przygotowujące do certyfikatów w naszej szkole mogą odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu, w zależności od indywidualnych preferencji. W Kuźni Językowej dostępne są kursy przygotowujące do:

 

FCE (First English Certificate)- egzamin na poziomie B2, poświadcza, umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, w kontekście pracy i nauki, zarówno w powie, jak i w piśmie.

CEA (Certificate in Advanced English) – egzamin na poziomie C1, jest potwierdzeniem osiągnięcia znajomości języka angielskiego, która pozwala na swobodne komunikowanie się w sytuacjach towarzyskich i zawodowych.

LCCI (London Chamber of Commerce & Industry)- egzamin jest dowodem kwalifikacji honorowanymi przez pracodawców, Ministerstwa, uniwersytety oraz instytucje finansowe na całym świecie.

TELC (The European Language Certificates) - jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy. Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, m.in. przez izby handlowe, instytucje rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa miedzynarodowe.

ILEC (International Legal English Certificate) oraz TOLES (Test of Legal English Skills) to egzaminy poświadczające umiejętność posługiwania się prawniczym językiem angielskim. Certyfikaty te przydatne są dla prawników, oraz wszystkich, którym specjalistyczny język angielski potrzebny jest w pracy zawodowej. Uczestnictwo w kursie pozwala nabrać biegłości w trudnym języku prawniczym. Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu, niemniej uczy rozwiązaywania testów, zaznajamia ze strukturą egzaminu i weryfikuje wiedzę oraz umiejętności kursantów.