DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kuźnia Językowa oferuje kursy angielskiego dla dzieci już od 4. roku życia. Nasi lektorzy pomogą małym uczniom rozpocząć swoją przygodę z poznawaniem nowego języka oraz zyskać przydatne umiejętności. 

Nauczyciele dbają o to, aby zajęcia stanowiły połączenie przyjemnej zabawy z pożyteczną, efektywną nauką. Kuźnia Językowa rozbudza wyobraźnie i kreatywność. Jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi i staramy się połączyć tradycyjne metody nauczania z najnowszymi trendami w dydaktyce. Wszystko to sprawia, że dzieci z ogromnym zaangażowaniem podchodzą do uczestnictwa w zajęciach. Dzięki stosowaniu nowoczesnych metod możemy również zagwarantować szybkie efekty nauki. Podczas zajęć w Kuźni Językowej uczniowie nabiorą ochoty do dalszego zgłębiania swoich umiejętności.

Zapisy na kursy językowe dla dzieci trwają przez cały rok szkolny (rozpoczęcie kursów odbywa się w połowie września oraz na początku października),

Dokonujemy podziału na grupy według kryterium wieku oraz poziomu umiejętności dzieci.

  • Każdemu nowemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy diagnozę bieżącego poziomu,

W ramach zajęć kształtujemy wszystkie cztery umiejętności językowe z głównym naciskiem na komunikację

Atutem naszych kursów dla dzieci są nieduże grupy, co pozwala na indywidualne podejście do nauczania

Metody bezpośrednie, gwarantują uczestnikom kursu bardzo szybkie przełamanie bariery komunikacji w języku obcym i naturalne porozumiewanie się pełnymi konstrukcjami wprowadzanymi na zajęciach

50-minutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Grupowe kursy języka angielskiego w Kuźni Językowej dla młodzieży prowadzone są w małych grupach (4 -6 osobowych). Grupy tworzone są na podstawie kryterium wieku oraz bieżącego poziomu językowego.

Kuźnia Językowa organizuje również kursy języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych. Kurs indywidualny zapewnia uczestnikowi zajęcia dopasowane do jego predyspozycji, możliwości oraz potrzeb. 100% uwagi lektora skierowane jest na jedną osobę co gwarantuje wysoką skuteczność kursu oraz pełną kontrolę nad postępami słuchacza. Taka forma kursu gwarantuje indywidualny program kursu dostosowany specjalnie dla każdego nastolatka co jest doskonałym uzupełnieniem i bogatym urozmaiceniem materiału omawianego w tradycyjny sposób w szkole. Zapewniamy również wysoką elastyczność z ustalaniu harmonogramu spotkań. Szkolenie może odbywać się w godzinach porannych przed rozpoczęciem zajęć w szkole jak również popołudniu.

 

Dokonujemy podziału na grupy według kryterium wieku oraz poziomu umiejętności dzieci

Dokonujemy podziału na grupy według kryterium wieku oraz poziomu umiejętności dzieci.

W ramach zajęć kształtujemy wszystkie cztery umiejętności językowe z głównym naciskiem na komunikacje
Atutem naszych kursów dla dzieci są nieduże grupy, co pozwala na indywidualne podejście do nauczania
Metody bezpośrednie gwarantują uczestnikom kursu bardzo szybkie przełamanie bariery komunikacji w języku obcym i naturalne porozumiewanie się pełnymi konstrukcjami wprowadzanymi na zajęciach
50 min zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
Posiadamy również bogate doświadczenie w organizacji kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych oraz matury.

Kurs gimnazjalny

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Zajęcia odbywają się metodą tradycyjną z elementami aktywizującymi, ćwiczone są cztery sprawności językowe: odbiór tekstu słuchanego, czytanego, struktury gramatyczno-leksykalne oraz reagowanie językowe. Zapoznamy Cię z technikami i strategiami egzaminacyjnymi, co pozwoli Ci uniknąć stresu związanego ze strukturą egzaminu.

Kurs maturalny

Kurs przygotowujący do matury z języka obcego. Maturzyści mają do wyboru: poziom podstawowy lub poziom rozszerzony. Kursy maturalne mają na celu rozwijać cztery umiejętności językowe. Na zajęciach kursanci ćwiczą rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu czytanego. Nierozłącznym elementem zajęć są również trening leksykalno-gramatyczny, trening pisania oraz mówienia.

Zapoznamy Cię z technikami i strategiami egzaminacyjnymi, co pozwoli Ci uniknąć stresu związanego ze strukturą egzaminu.